burak

burak

Learnings from dot-com crash

The entrepreneurs who stuck with Silicon Valley learned four big lessons from the dot-com crash
that still guide business thinking today:
1. Make incremental advances
Grand visions inflated the bubble, so they should not be indulged. Anyone who claims to be able
to do something great is suspect, and anyone who wants to change the world should be more
humble. Small, incremental steps are the only safe path forward.
2. Stay lean and flexible
All companies must be “lean,” which is code for “unplanned.” You should not know what your
business will do; planning is arrogant and inflexible. Instead you should try things out, “iterate,”
and treat entrepreneurship as agnostic experimentation.
3. Improve on the competition
Don’t try to create a new market prematurely. The only way to know you have a real business is
to start with an already existing customer, so you should build your company by improving on
recognizable products already offered by successful competitors.
4. Focus on product, not sales
If your product requires advertising or salespeople to sell it, it’s not good enough: technology is
primarily about product development, not distribution. Bubble-era advertising was obviously
wasteful, so the only sustainable growth is viral growth.

These lessons have become dogma in the startup world; those who would ignore them are
presumed to invite the justified doom visited upon technology in the great crash of 2000. And yet the
opposite principles are probably more correct:

1. It is better to risk boldness than triviality.
2. A bad plan is better than no plan.
3. Competitive markets destroy profits.
4. Sales matters just as much as product.

 

Zero to One – Peter Thiel

Digital ad spending surpasses TV in US

Digital advertising saw $72.5 billion revenue in 2016, a 22% upswing from the previous year.

Step aside, TV and desktop: Digital advertising revenue surged nearly 22% to $72.5 billion for the 2016 calendar year, up from the $59.6 billion reported in 2015, the Interactive Advertising Bureau said Thursday in a report prepared by PricewaterhouseCoopers.

Although it marks eight consecutive record breaking years, the IAB’s report represents the first time mobile has overtaken desktop spending, and the first time digital as a whole has passed TV ad spend.
Here are five takeaways from this year’s report.
TV is no longer No. 1 in ad spend
The IAB began recording digital ad spend in 2004 and since that time, it has never surpassed TV in the United States — until now.
TV captured roughly $71.3 billion in domestic revenues in 2016, according to eMarketer, just under digital advertising’s $72.5 billion in the IAB’s digital ad revenue report.
IPG Mediabrands’ Magna has also recently concluded that digital ad spending outstripped TV last year, when TV ad sales in the U.S. generated $67 billion, according to Magna. In its report, Magna said packaged goods companies were concentrating television spending on fewer brands and products, and even launching some new products without national TV campaigns.
Indeed, digital video hit a record $9.1 billion in 2016, a 53% upswing year-over-year, the IAB said. On mobile, video revenue skyrocketed 145% from the previous year to $4.2 billion.
IAB: The media has overstated the scale of the so-called duopoly
Last year, Facebook reported $27.6 billion in global revenue while Google reported $89.6 billion.

Adage

No one knows anything until they test

“You need a great experimental design that will produce two things: growth and insights,” says Chris Goward, founder and CEO of WiderFunnel, a digital agency focused on conversion optimization. “If you view your optimization program as a strategic method for learning about your customers and prospects—for truly understanding their mindset—rather than a tactical tweaking program, you can take a broader perspective and find the gains in every test.”

No one knows anything until they test. That’s one of the basic truths of the digital world, and it’s a compelling reason for testing everything. When you take that mantra a step further and begin celebrating failures, there are no orphans and, ultimately, everybody wins.

Think with Google

2 billion Facebook users

Statistics

1.28 billion daily active users on average for March 2017
1.94 billion monthly active users as of March 31, 2017
Approximately 85.8% of our daily active users are outside the US and Canada

FMCG ve Dijitalleşme

  • Tüm dünyada dijitalleşme büyük önem kazanıyor. Sizce dijitalleşme özellikle sizin sektörünüz için niçin ve nasıl önemli?

Dijital İş” dediğimiz kavram sadece Dijital Pazarlama yapmak ya da Süreçleri Dijitalleştirmek değil, iş dünyasında hayatta kalabilmek için gerekli bir zorunluluk haline geldi. FMCG Sektörü için dijitalleşme 2 yönüyle çok önemli. Birincisi, artık dijitalde hatta mobilde yaşayan milyonlarca tüketiciye ulaşmak için bu kanalı efektif şekilde kullanmanız gerekiyor. İkincisi ise, hem iletişim hem de satınalma davranışı anlamında aradan perakende kanalları çıkarak, tüketici ile 1e1 etkileşim sağlama imkanınız oluyor.

  • Sizin sektörünüzde dijitalleşme nasıl bir rekabet avantajı sağlayabilir? Sektörünüze özel, spesifik olarak hangi sorunları dijital dönüşümle çözebileceğinizi düşünüyorsunuz?

Rekabet avantajı sağlayan bir dijitalleşme ya da dijital dönüşümden bahsediyor olmamız için yapılan çalışmanın “işe bir etkisi” nin olması gerekiyor. Bu “Business Impact” olmadan finansal değerlere yansıyan, somut bir rekabet avantajından bahsetmek pek mümkün değil. İşe etkiyi de ikiye ayırabiliriz.

Birincisi ciro artışı kapsamında markaların eticaret faaliyetleri ve dijital pazarlama iletişimi sayesinde satışların artırılması. İkincisi ise şirket iç süreçlerini dijitalleştirerek, verimlilik artışıyla maliyetlerin azaltılması.

  • Sektörünüz bugün dijitalleşmenin neresinde? Sektörünüzde dijitalleşme ilk olarak hangi alanlarda görülmeye başlandı? Neden?

FMCG sektörü dijitalleşmenin henüz başında diyebiliriz. Burada şirketlerin, tüketici davranışlarını takip etmekte yavaş kaldığını görüyoruz. Örneğin mobil cihazlarda harcanan süre günde 2 saatten fazla olmasına rağmen, markaların medya bütçelerinin buna oranla çok az bir kısmının mobile harcandığını biliyoruz. Dijital bir buzzword olarak ele alındığında herkes tarafından kabul görüyor ancak halen pek az şirket dijital pazarlamaya dünya standartlarında yeterli bütçe ayırıyor ya da iş süreçlerini dijitalleştirmek için gerekli yatırım maliyetine rahatça katlanabiliyor.

Sektörümüzde dijitalleşme ilk olarak iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, ERP sistemleri gibi verimlilik artışı sağlayan bazı alanlarda görülmeye başlandı. Dijital Pazarlama tarafında ise eticaret ve sosyal medyanın yükselişi şirketlerin bu alana yatırımlarını artırmakta lokomotif görevi gördü.

  • Dijital dönüşümün özelikle sizin sektörünüzdeki şirketlerin gelecekte var olması için önemi nedir?

Başta bahsettiğimiz gibi Dijital Dönüşüm “olsa iyi olur” dan “hayatta kalabilmek için bir zorunluluk” haline geldi. Bu dönüşümün kaçınılmaz olduğu aşikar. Esas önemli olan nokta, şirketlerin bu dönüşümü doğru şekilde yönetmesi. Chief Digital Officer dediğimiz yeni duymaya başladığımız CDO pozisyonu da bu işlerin tek bir merkezden doğru şekilde yönlendirilebilmesini sağlıyor.

  • Dijital dönüşüm şirketlerin kârlılığını nasıl etkiliyor, etkileyecek? (özellikle sizin sektörünüzde)

Dijital Dönüşüm, iletişim anlamında baktığımızda medya satınalma maliyetlerinin dijitale kayması, TV’ye göre daha uygun fiyatla hedef kitleye ulaşma, basılı yayınlara göre daha etkin bir mecra olması gibi sebeplerle etkililik sağlayarak, maliyetleri azaltıyor.

Diğer taraftan kurum içi yapılara baktığımızda ise satış ve üretim döngülerindeki süreçlerin dijitalleştirilmesi ise verimlilik artışı sağlayarak, maliyetleri azaltıyor. Bunun dolaylı faydaları arasında ise daha doğru ve hızlı bilgi akışı ile yönetim süreçlerinde daha isabetli kararlar alınabilmesini sayabiliriz. Söz gelimi onlarca şubesi olan bir kahve zincirinde kasadan bir ürün geçtiğinde bu üst yöneticinin mobil uygulamasındaki rapora yansıyorsa bu durum yeni fırsatlara kapı aralıyor.

  • CDO sizin sektörünüzde ve şirketinizde ne anlama geliyor? Hangi işlerden CDO’lar sorumlu olmalı, dijital dönüşüme şirket içinde kimler liderlik etmeli? Sizde durum nedir?

CDO şirketlerin ve işlerin strateji, geliştirme ve dönüşümlerini yönetir. Bunu yaparken en son dijital teknolojileri ve yöntemleri kullanır. İş ortakları, şirket IT’si, Pazarlama ve Operasyon gibi farklı birimlerle somut, ölçülebilir iş faydası ortaya koymak için çalışır.

CDO’nun sorumluluk arasında internet üzerinden yapılan tüm iletişim & ticari faaliyetler, sosyal medya, kurum içi ERP benzeri süreçlerin dijitalleştirilmesini sağlayan sistemler vardır.

Fonksiyon olarak CDO’nun sorumlu olduğu işlere bakarsak, ciro artışı noktasında yeni müşterilere ulaşma (B2C ve B2B anlamda), yeni ve optimize ürün & servis geliştirilmesi (ürün geliştirmelerinde sosyal medyadaki tüketici görüşlerinden faydalanmak vb) , yeni ve optimize kanallar (Omnichannel eticaret faaliyetleri, farklı sosyal medya kanalları için hedef kitle segmentleme vb) sayılabilir. Giderlerin azaltılması açısından ise süreçlerin verimliliği (ERP vb), kaynak kullanımı optimizasyonu (satış/talep ve üretim/tedarik arasındaki anlık entegrasyon), esneklik (daha doğru, net ve hızlı bilgi akışı ile hem günlük hem stratejij kararlara destek vermek) sayılabilir.

CDO bazı uygulamalara göre CIO’e, kimine göre ise CMO’ ya bağlı çalışıyor olmalı. İş dünyası bu konuyla ilgili net bir karar verebilmiş değil. Ancak çok farklı alanlarda tecrübesi olan bir kişinin CDO pozisyonunda olması gerekli çünkü hem şirket içi, hem şirket dışı neredeyse dokunmadığı bir segment, kitle, müşteri, tedarikçi kalmıyor. Hem pazarlama bilgisi hem de IT yaklaşımı ile departmanların sorunlarını tespit edip, çözümü belirleyerek süreçlerde de katalizör olması gerekiyor. Dijital Dönüşüme liderlik edecek bu kişinin dijital pazarlama ve IT başta olmak üzere farklı disiplinlerle çalışma deneyimi olması gerekiyor.

  • Dijitalleşme sektörünüzde özellikle dünyada iş yapma şekillerini nasıl etkiliyor? En çok hangi bölüm ve departmanlar etkileniyor? Neden?

Daha önce iş ihtiyaçları arttıkça teknoloji buna adapte olarak yeni imkanlar sunuyordu. Yani teknoloji, iş dünyasını geriden takip ediyordu. Şimdi ise özellikle dijital teknolojideki hızlı yükseliş, iş dünyasını geride bıraktı. Artık teknolojinin sunduğu yeni imkanlar iş dünyasını şekillendiriyor ve yeni fırsatlar sunuyor. Bu da dijitalleşmenin dünyada iş yapma şekillerini temelden nasıl değiştirdiğini gösteriyor.

Dijitalleşmeden en çok etkilenen departmanlar arasında şüphesiz en dinamik bölümlerden olan Pazarlama sayılabilir. Tüketiciye / son kullanıcıya bakan yönetiyle geleneksel iletişimden ve dijital pazarlamaya dönüşüm burada başlıyor. Kurum içerisine, iş yapış şekillerimize baktığımızda ise en çok etkilenen bölümün IT olduğunu söyleyebiliriz. Bilgi Teknolojileri faaliyetlerinin ismi de doğrultusunda dijitalleşmenin en önünde yer alması gerektiğini ve aldığını da görüyoruz.

  • Hızlı tüketim ürünleri sektöründe dijital pazarlama aktivitelerinin önemi nedir? Bu aktiviteler ne tür bir fayda ve maliyet avantajı sağlıyor sektörünüzde?

Tüketicilerin dijitalde yaşadığı bir dünyada onlara ulaşmanın birinci yolu yine dijitalden geçiyor. Hızlı Tüketim ürünleri satınalma davranışına baktığımızda “impulse buying” ön plana çıkıyor. Bu da markaların tüketici tarafından sürekli belirli bir bilinirlik seviyesinde tutulmasını gerektiriyor. TV yayınları ve medya maliyetlerinin yüksekliği ve tüketicileri yakalamanın zorluğu da düşünülünce dijital pazarlama ve sosyal medya gibi kanallar kullanılarak tüketiciyle 365 gün boyunca 360 derece iletişim halinde olmanın şirket için büyük bir fayda sağladığını söyleyebiliriz.

Dijital dönüşüm altında farklı kavramlar mevcut. İş ortamının dijitalleştirilmesi, mobil çalışma, tüm çalışma araç ve ihtiyaçlarına mobilden erişim, iş yapış biçiminin dijitalleştirilmesi / operasyonların dijitalleştirilmesi sayılabilir. Aslında tüm bu çalışmalarla yapmak istediğimiz şey çalışan herkesin “dijital düşünmeye” geçiyor olması. Herhangi bir işi yaparken dijital olarak düşünmesi.

Notes on social media

Turkish, US & UK breakdown of social media usage stats to make brands feel more connected to the study. Some findings in our earlier Social Media Insights from Turkey can be useful. Example link below.

https://www.millwardbrown.com/AdReaction/2014/#/main-content

In addition to case studies, we should have evidence regarding how these brands divide their marketing budget and what percentage goes to digital / social?

Social commerce is a debated issue, especially for FMCG. So we need powerful case studies and examples to make brands consider this macro trend.

First item in first scoring category is social footprint. Ok, it is an indicator of something but we really do not want to motivate brands to build their fan base because it is basically a waste of money. We should make clear that no brand should invest in new fan base in Facebook or Twitter unless it is a new brand starting from zero base. Especially after Facebook changed their algorithm 2 years ago. It is the reach & engagement, not the fan base we need to emphasize.

Global trend is that fan remains stable, or decrease slightly while engagement skyrockets.

Posting more on Twitter sounds nice, however creating content just for Twitter has lower ROI compared to Facebook. Organic reach is low, paid reach is expensive.
If it is a nice content, we should post it on Facebook and advertise it. If it is not, we should not post it at all neither on Facebook nor Twitter.
So except mentions, RTs and other engagement tweets, we recommend Twitter content can be same as Facebook.

For Turkey and generally markets outside of US, we should not even mention Pinterest.
Instead, we should include Instagram because it is a mainstream social channel in Turkey.

Regarding content, we generally think about the visual. Most engaging entries are visual entries photo & video.

We agree that underlining mobile’s importance is a must-have. Maybe we can add some mobile stats to get brand teams’ attention.

Mobile app time spent exceeded mobile web and even desktop web.

Google claims mobile searches exceeded desktop searches in 10 countries including Japan and US.

Facebook has 1.4 mobile monthly active users

Facebook’s mobile’s share in revenue was %23 in 2012. Now it is %78.
2nd link

Regarding the Paid Media scoring, if the average Facebook post does not get more than a couple hundred likes, we can safely assume that the brand does not utilize paid reach in Facebook even it is a page with million fans. We should encourage brands to advertise “every single post” in order to maximize reach.

We should not invest in Pinterest because it is not a mainstream but a niche social media channel in Turkey. But could be leveraged for specific brands.
Rather we prefer Instagram due to large & increasing user base, high engagement levels and advertisement options (just started in Turkey).

It might seem obvious to provide link to official social media accounts on brand web site. However web site clicks compared to paid-reach in social media channel itself is almost zero. Only benefit of providing link to social accounts in web site is to underline which are the official accounts.

Having a planned and homogeneous content posting strategy is required but please let us note that %90 percent of reach is received by paid. So, posting time is not critical as it was before when the organic reach was high.

Regarding the larger fan base, please let us underline that brands should not invest in more fans. Instead of spending 1 million TL for 1 million fan base which has almost zero benefit except prestige value, brands can utilize it to reach 1 billion people theoretically (having us case studies that we can reach 1 million with just 1000 TL)

With our experience with dozens of social media crisis, we can say addressing tough issues in Turkey is a high risk, low or no-gain situation.

Reading List

TREND

http://trendwatching.com/freepublications/

http://www.coolhunting.com/category/tech

 

ÖĞRENİM

www.thinkwithgoogle.com

https://www.yourprimer.com/

 

PAZARLAMA

http://www.marketingweek.com/

https://hbr.org/topic/marketing

http://www.campaignlive.co.uk/

http://www.psfk.com/

http://www.mediaweek.co.uk/digital

http://www.marketingmagazine.co.uk/

http://www.brandrepublic.com/brand-marketing

http://www.adweek.com/

 

 

REKLAMLAR

http://adsoftheworld.com/

http://creativity-online.com/

 

DIJITAL PAZARLAMA – ARAŞTIRMA, İSTATİSTİK

https://econsultancy.com/

http://www.emarketer.com/

 

DIJITAL PAZARLAMA – HABERLER

http://www.adweek.com/socialtimes/?red=af

http://internet-marketing.alltop.com/

http://adage.com/channel/digital/20

http://www.marketingweek.com/channels/digital/

http://www.creativereview.co.uk/subjects/digital

http://thenextweb.com/

 

DIJITAL PAZARLAMA PROJELER

http://www.contagious.com/

http://www.adverblog.com/

http://www.digitalbuzzblog.com/

http://www.creativeguerrillamarketing.com/

http://www.viralblog.com/

 

SOSYAL MEDYA

http://mashable.com/social-media/

http://www.jonloomer.com/

http://socialmouths.com/blog/

http://www.jeffbullas.com/

https://www.marketingtechblog.com/

http://heidicohen.com/

http://blog.hubspot.com/

http://www.likeable.com/blog/

http://wayvs.com/

http://simplymeasured.com/blog/

 

PAZARLAMA – BLOG

http://sethgodin.typepad.com/

http://googleblog.blogspot.com.tr/

 

WEB SİTELERİ

http://www.thefwa.com/

 

ETİCARET

http://eticaretmag.com/

Default programlar

Video convert etmek için: online https://clipchamp.com  (dosyayı upload etmeniz lazım)
Büyük dosyalar için upload etmeye gerek kalmadan bilgisayarda video convert / video dönüştürme için: https://handbrake.fr/

Ekran görüntüsünü video olarak capture etmek için: Snagit 
Ya da windows 10 da windows tuşu + G

Fotoğraf izleme ve toplu conversion için Irfanview

Irfanview ile fotografları toplu küçültme vs yapabilirsiniz

Tarayıcı olarak muhakkak Chrome

Ancak alternatif olarak Firefox, Opera, Safari kullanılabilir

Anonim gezinti için Tor Browser tercih edilebilir

Video dosyalarını izlemek için VLC

Torrent dosyalarını indirmek için Deluge

FTP için Filezilla

PDF dosyalarını açmak için Foxit reader (kurarken dikkatli kurun, malware olabilir)

TXT PHP gibi metin bazlı dosyalarla calısmak için Notepad++

ZIP vs açmak için Winrar

VPN için Opera VPN