Artık Facebook uygulamalarında like zorunlu tutulamayacak

Clipboard23

http://www.jonloomer.com/2014/08/11/facebook-like-gating/

https://developers.facebook.com/blog/post/2014/08/07/Graph-API-v2.1/