Dijital Pazarlama aktivitelerinin Projelendirilmesi ve Proje Yönetimi

Sosyal medya stratejisi belirlendikten sonra bütçe ve zaman kapsamı içerisinde uygulamaya geçilebilir.

Öncelikle elde detaylı bir dijital standartlar dokümanı gibi bir doküman olması iyi olur. 

Ancak bu tarz dokümanların biraz sağlıklı yaşam kurallarına benzediğini hatırlatalım. Bu kuralları az çok herkes bilmesine rağmen hakkıyla uygulamak sabır, kararlılık ve dikkat ister.

İhtiyaçlara uygun ajanslar ya da tedarikçiler belirlendikten sonra bunların detaylı bir şekilde brieflenmesi uygun olur.

Bir ya da bir den fazla ajanstan gelen debrieflerin daha sonra değerlendirilmesi yapılmalıdır. Yaklaşımlar ve özgün fikirler değerlendirilmelidir.

Bir fikir ya da yıllık bir iletişim planı benimsendikten sonra işin bütçelendirilmesi sürecine geçilebilir. 

Burada alınacak hizmetlerin çok net bir şekilde belirlenmesi yerinde olur. 

Satınalma süreciyle beraber sözleşme sürecinin de tamamlanmış olması gerekir. 

Satınalma tamamlandıktan sonra uygulama ve karşılıklı aktif çalışma süreci başlar.

Eğer bu bir sosyal medya iletişimi (içerik geliştirilmesi ve moderasyon) ise bunun için içeriklerin aylık planlanması yerinde olur. Ajans ve markaya da kolaylık sağlayacaktır.

Eğer bir uygulama/oyun/site vb ise öncelikle wireframe yani taslaklar üzerinden mutabık kalınmalı. Daha sonra tasarımlar ve revizyon sürecinden sonra tasarımlar onaylanmalı. Tasarımlarda kullanıcı tecrübesi merkeze alınmalı ve kolaylık, görüntüye göre önceliklendirilmeli. 

Onaylanan tasarımlar üzerinden bir kodlama süreci geçecektir. Burada modern web standartlarında uygulama yapılması ve mobil uyumluluk vb konuların gözetilmesi uygun olur. 

Test adresi üzerinden yapılan hata giderme faliyetleri üzerinden çalışma yayına açılabilir.

Yayına açılmadan önce yine kampanyayı duyurmak için bir medya planı belirlenmiş olmalıdır. Bu şekilde hedef kitleye ücretli bir iletişim yapılıp marka tecrübesine kullanıcıların katılması sağlanabilir.

Projenin boyutlarına göre online proje yönetim yazılımları kullanılabilir.

Tüm taraflardan tek bir kontak kişisi olması proje yönetimini kolaylaştıracaktır.

Projede satınalma onayı, tasarım onayı, test süreci ve en son yayın onayı gibi kilometre taşlarının belirlenmesi olası sorunları en aza indirecektir.