Dijital Standartlar – Cevaplama ve moderasyon

Tüm bildirimlere, mesaj ve epostalara mesai saatleri içerisinde 3 saatte, mesai saatleri dışında 12 saatte cevap verilmelidir. Eğer standart cevap verilemiyorsa bu zamanlamalar içerisinde konu ilgililere iletilmeli ve tüketiciye cevabın verilmesi süreci takip edilmelidir.

Hakaret, argo içeren ve spam mesajlar silinmeli. Cevaplama protokolü’ ne uygun davranılmalı. Blacklist ve Facebook’ un diğer moderasyon ayarları gelen yönergelere göre güncel tutulmalı.

Şikayet mesajları silinmemeli, yetkililerden uygun cevap talep edilmeli ve resmi sayfa avatarı ile belirtilen sürelerde cevap verilmeli

Direk silinen ve yazan kullanıcının banlandıgı mesajlar: Argo, şiddet, spam, reklam içerikli, hakaret-saldırı-aşağılama- vb