Eşeğe yüz tane kanat da taksan, onun gideceği yer ahırdır.