Google Health

Google Health

Google Health! Google’ ın el atmadığı bir sağlık kalmıştı. Şimdi de sağlıkla ilgili verilerimizi takip edebileceğimiz ve Amerika’ daki lokal bazı medikal sistemlerle entegre bir hizmet sunuyor. Tırstırıcı.

Google Health is now integrated with Medicare for a one year regional
pilot. If you are a Medicare Fee-for-Service beneficiary living in Utah
or Arizona, you can create a free Google Health Account and get the
last 24 months of your Medicare claims information sent to it. You’ll
then get automatic updates whenever something changes.


Google Health