Hayvan Zihni – Özet 01 – İçindekiler

HAYVAN ZİHNİ
Hayvanlarda akıl yürütme ve problem çözme becerisi üzerine
James L. Gould – Carol Grant Gould

1.    Duyusal yaşantı türleri
2.    Doğuştan gelen davranışlar
3.    Öğrenmenin doğası
4.    İçgörü mü içgüdü mü?
5.    Omurgasızlarda biliş: bir örnek olay
6.    Birer mimar olarak hayvanlar
7.    Avlanma ve kaçma
8.    Toplumsal ve kişisel bilgi
9.    Mantık ve dil
10.    İnsanlarda biliş

Yayınevi ve basım yılı     :  TÜBİTAK Popüler Bilim kitapları 142 / 2005
Kitabın türü        :  Bilim
Sayfa sayısı        :  254

Yazar : James L. Gould – Carol Grant Gould
James L. Gould – Department of Ecology and Evolutionary Biology – Princeton University [email protected]

(Tubitak alıntı) Hayvanlar da akıl yürütebiliyor mu? Hayvanların da düşünme ve dil yetenekleri var mı? Princeton Üniversitesi’nde ekoloji ve evrimsel biyoloji dersleri veren etolog James L. Gould ve çok okunan bir bilim yazarı olan Carol Grant Gould, Hayvan Zihni’nde bu sorulara yanıt ararken, insan ve hayvan bilinci arasındaki farkın bir zamanlar sanıldığı kadar büyük olmadığını gözler önüne seriyor. Hayvanlardaki zihinsel süreçlere ilişkin araştırmaları, deneyleri ve görüşleri derleyip toparlayan bu kitap aynı zamanda okuyucuyu insan zihni üzerine düşünmeye de zorluyor.