Hayvan Zihni – Özet 02 – Davranışsal programlar ve zeka

1.    Susuzluktan ha öldü ha ölecek bir karga uzaklarda bir yerlerde bir su testisi görünce sevinç içinde testiye doğru uçmaya başlamış. Testinin yanına geldiğinde içinde gerçekten de su olduğunu görmüş ama su testinin okadır dibindeymiş ki ne kadar eğilip uzansa da nafile, suya ulaşamamış. Bunun üzerine testiyi devirmeye uğraşmış böylece az da olsa su içebilirmiş fakat buna da gücü yetmemiş. Sonunda etrafta gördüğü taş parçalarını teker teker testinin içine atmaya başlamışla böylece suyu testinin ağzına dek yavaş yavaş yükseltmiş ve susuzluğunu gidermiş – Thomas beşik – piskopos ve diğerlerinden seçme masallar 1784  (s.1)
2.    Kurak bir mevsimde kurumuş bir ağaç gövdesinin içinde birikilmiş suya erişebilmek için kovuğu taşlarla doldurarak suyun seviyesini yükseltmeyi kuzguna kim öğretti? Francis Bacon – bilginin gelişimi 1605 (s.1)
3.    1900 kerin başlarında Almanya da emekli bir matematik öğretmeni sevgili atı hansa’ ıh bir harika at olduğunu fark etti. Atı sorulara ayağını vurarak doğru cevap veriyordu. Ancak bir psikolog okar punt uzun ve kapsamlı çalışmalarının sonunda atın değil yanıtları bilmek soruları anlamaktan bile uzak olduğunu ortaya koydu. At büyük bir olasılıkla eğer zihinden geçenleri okuma gibi bir yeteneği yoksa soruyu sopanın yâda izleyicilerin farkında olmadan verdikleri birtakım ipuçlarını aguluyordu. (yorum: bu deney konuyla ilgili tüm bilimsel çalışmaların daha bir titizlik ve şüphecilikle yapılmasını sağladı) (s.1)
4.    İnsanoğlu binlerce yıldan beri –ister hayvanlara, ister dünya dışı canlılara ait olsun- kentinkinin dışında bir zekânın var olması olasılığını çekici bulmuştur. (s.2)
5.    Darwin, insan ile evrimin üst aşmalarında yer alan bazı hayvanların zihinleri arasındaki fark tür değil derece farkıdır der. (s.3)
6.    Hayvanların doğal ortamda sergiledikleri davranışlara ilişkin araştırmalarda, karmaşık ama doğuştan var olan davranışsal programlar ile zeka arasında bir bağlantı bulunmadığı saptanmıştır (s.3)