Hayvan Zihni – Özet 04 – Doğuştan gelen davranışlar

II – DOĞUŞTAN GELEN DAVRANIŞLAR

12.    Birçok içgüdü o kadar mükemmeldir ki bunların nasıl geliştiği üzerinde düşünmek okura kuramımı alaşağı etmeye yeterli bir güçlük gibi görünecektir. Charles Darwin – türlerin kökeni – 1859 (s.25)
13.    Genetik olarak belirlenen bu düzenleniş tarafından şifrelenmiş “bilgi” içgüdü olarak adlandırılır. (s.26)
14.    (yorum: bazı kuşlar yuvanın çevresinde yumurtaya benzer yuvarlak çeşitli objeleri yumurtaları zannedip yuvaya taşıyabilirler, hatta başka kuş yumurtaları, çöp, greyfurt gibi cisimler dahil) doğal seçilim, yumurta tanımayı kusursuzlaştırma çabasında insanların etrafa çöp atma davranışını henüz hesaba katmamıştır. (s.28)

–    Tetikleyicilerin rolü

15.    …vardığımız sonuç, tetikleyicilerin türe özgü oluşunun nedeninin, bilginin beyinde özel bir biçimde işlenmesinden çok algılanan ve seçilip özetlendikten sonra belirli bir tepkiyi tetikleyen ve “otomatik” olarak soyutlanan bir dizi ipucunun bulunmasıdır. (s.33)
16.    Yumurtadan yeni çıkmış bir martı yavrusu açlığını gidermek için kendi ayaklarını mı çevredeki otları mı ana babasının kanatlarını mı yoksa dünyasını dolduran ve onun dikkatini çekmek için birbirleriyle yarışan çok sayıdaki diğer nesnelerden birini mi gagalaması gerektiğini deneme yanılma yoluyla öğrenmek zorunda olsaydı, doğruyu bulana kadar açlıktan ölürdü. (yorum: bu yüzden tüm varlıklara, bilmeseler ve farkında olmasalar bile, yaşamlarına devam etmeleri için ne yapmaları gerektiği vahyolunmaktadır. Aynen şu anda vücudumuzdaki bizi hayatta tutan kan basıncını biz bilinçli olarak ayarlamadığımız gibi) (s.35)