Hayvan Zihni – Özet 10 – İç görü mü iç güdü mü?

IV.    İç görü mü iç güdü mü?

–    Hangi ölçüler kullanılabilir?
–    Esnekliğin aldatıcılığı

Bu örneklerin de gösterdiği gibi hayvanlar kimi zaman içinde bulundukları birtakım özel koşullarda karınlarını doyurmak yâda soylarını sürdürmek amacıyla birden fazla olası program arasından seçim yapmak ve böylece de bir tür kumar oynamak üzere programlanmış olabilirler (ve çoğunlukla da öyledirler) (y: programlanma kelimesini kullanması aşırı derecede manidar)

–    Köhler in şempanzeleri

(y) Şempanzeler sosyal ortamda yiyecekleri almak için birbirleriyle yardımlaşabiliyorlar. Basit aletleri kullanabiliyorlar (yüksekteki bir yiyeceği almak için 2 sopayı birleştirebilir, küpleri üst üste koyabilirler) ancak küpleri ne kadar kullanırlarsa kullansınlar halen açık kısımlarını üste getiriyor dengeyi sağlamakta zorlanıyorlar. Yani temel bazı aletleri ve doğadaki objeleri kullanması programlanmış, bu yüzden kullanıyorlar ancak insan gibi daha da ötesine geçiremiyorlar.

Hayvanların bir buluş yaptığı görüldüğünde bu davranışın nasıl geliştiğinin bilinmesi zorunlu. Tesadüfi olabilir yada hayvanın doğal yaşamındaki bir programının yansıması olabilir, başka bir hayvandan öğrenmiş olabilir.

Laboratuvarda doğup büyüyen ve doğal olarak yaşamları boyunca tek bir termit yuvası görmeyen şempanzeler de kurşunkalem gibi ince ve uzun nesneleri gördükleri her deliğe örneğin bir elektrik prizine sokarlar. Bu alet kullanımı öğreneği önceden programlanmış bir davranış gibi görünüyor.