Hayvan Zihni – Özet 11 – Omurgasızlarda biliş

–    İçgüdü ve düşünme yetisi

Kısaca söylersek doğuştan gelen tepkilerin düşünme sürecini ille de devre dışı bırakması gerekmez.

V.    Omurgasızlarda biliş: bir örnek olay

–    Yuva yapma

Lin’deler arıcılar tarafından bunaltıcı sıcakta yaşamaya zorlanan arıların petek yapımında kullandıkları balmumuna popülist kattıklarını ve böylece balmumunun erime sıcaklığını yükselttiklerini kaydetmiştir (y: !)

–    Desen öğrenme

Kavram oluşturma omurgalılarda güçlü bir zihinsel araç olarak görülür, arılarda bu yetinin büyük olasılıkla içgüdüsel olduğu düşünülmüştür.

–    Dans dili

Arı, yakınlardaki bir balözü kaynağını petekte güneşin pozisyonuna göre dans ederek tarif eder. Eğer dans uzun sürmüşse, geçen süre zarfında güneşin değişen pozisyonunu da hesaplayarak dans eder (y: !)