Hayvan Zihni – Özet 13 – Birer mimar olarak hayvanlar

Kör işçi termitler yuvayı içten destekleyecek olan irili kemerlerin yapımı sırasında karşılıklı sütunları ortada buluşacak biçimde doğru yönde ve doğru yükseklikte eğmeye başlar.

Bu karmaşık yapıların milyonlarca kör hayvanın işbirliğiyle yapılması davranışsal programlama konusunda bilinenlerin sınırlarını zorlamaktadır (y:  kör milyonlarca termit, bir gökdelenden daha karmaşık yapılara imza atmaktadır, ancak hiçbiri yuvanın neresini neden ne şekilde yaptığının farkında değil, yuvanın üstüne plastik geçirilmesi gibi acil durumlarda da huni gibi delikler açarak havasızlık ve sıcaktan boğulmaları önleme gibi acil önlem planları dahi var!)

–    Kuş yuvaları

Laboratuvarda yetiştirilen erkek dokumacı kuşunun türdeşlerini örnek alma olanağı olmadığı haldeki uygun malzemeleri seçerek türüne özgü yuva yapabildiği doğrudur (y: çevre şartları dâhil her şey en ince ayrıntısına kadar planlanmış, programlanmış olarak yaratılıyor hayvanlar, sadece bulundukları ortama daha rahat adapte olmaları sağlayan öğrenme alanları ve uzmanlaşma alanları var)