Hayvan Zihni – Özet 14 – Memeli yuvaları

Suda yaşayan bu kemirgenlerin bağırsaklarında barınan ortakyaşar mikroorganizmalar selüloz sindirimine yardımcı oluş termitler gibi kunduzlar da bu bakteriler olmadan yaşayamaz. (y: peki evrim piramitlinde birbirine çok uzak ama birbirine yaşamsal olarak bağımlı bu 2 türün hangisi önce evrimleşti, yâda aynı anda mı evrimleşti?)

Kunduzlar suyun doğasını çok iyi tanır. Bu bilgi kaçınılmaz sızıntıları gidermelerini kolaylaştırdığı gibi yer seçiminde ve tüm yapı etkinliklerinde de onlara yardımcı olur. Benttin büyük ölçüde zarar gördüğü durumlarda bile hemen gerekli onarımları yapabilmelerini sağlayan etken de büyük bir olasılıkla bu hayvanların hidrodinamik yasalarına yabancı olmamasıdır. (y: kunduz hidrodinamiği nereden ve nasıl öğrendi tüm incelikleriyle?)

Belki de doğal seçilim bu fazladan beyin kütlesini kunduzlara kendilerine özgü yaşam biçiminden kaynaklanan ve çözümleri olağandışı bilişsel yetenekler gerektiren sorunları çözebilmeleri için vermiştir (y: bir etken değil sonuç olan doğal seçilim sanki bir bilinç sahibi gibi türlere bazı özellikler veriyor (!) )