Hayvan Zihni – Özet 15 – Avlanma ve kaçma

–    Aldatma stratejileri

Aldatmanın aktif olduğu durumlarda bile çoğu zaman söz konusu olan şey yalnızca doğuştan var olan yâda sonradan öğrenilen türe özgü davranışlardır yani aldatanın aldatılanı okuduğunu ve davranışını buna göre ayarladığını gösteren bir belirti yoktur. (y: çok karmaşık aldatma strateji ve taktikleri uygulayan hayvanlar ne düşmanlarının zayıflıklarından nede hilelerinin işe yarayacağından bihaberdirler )

–    Yeni yöntemler

(y) Yerde yuva yapan bir kuş tilkiyi yuvadan kırık kanat gösterisi yaparak başka yere çekerek uzaklaştırır. Bir yeşil balıkçıl suya ekmek parçaları atarak balıkları avlar. Bu hayvanın zekasını değil, onun yaratılış fıtratını ifade eder. Balıkçı gibi davranma tekniği başka türlerde vardır: Açık denizlerde olta balığı kafasının önündeki yeme benzer organla küçük balıkları cezbedip onları balıkçı gibi avlar.