Hayvan Zihni – Özet 16 – Avda işbirliği

–    Yiyecek saklama ve saklanan yiyeceği bulma

Bugüne kadar incelenmiş olan kuş ve memeli türlerinde zihinsel harita oluşturma ve kullanma yetisinin var olduğu sanılıyor. . Planlama yetisi ise düşünmeye ilişkin hemen hemen her tanımlamanın en önemli bölümünü oluşturmaktadır.

–    Avda işbirliği

Toplu avların önemli bir özelliği grupta işleri organize edecek lider konumunda bir üyenin bulunmamasıdır (y: her üye zaten programlandığı av stratejini aktive ediyor, birbirini takip ederek zaten yapacağı hamleyi biliyor, insanlar ise bir yönetici olmadan bu tarz bir aktiviteyi gerçekleştiremezler)

Asıl ilginç soru ise bal kılavuzlarının ve balcı porsukların (kuş, porsuğa arı kovanına giden yolu takip edip kalan böcekleri yiyor) ne yaptıklarını anlayıp anlamadıklarıdır. Balkulavuzunn davranışının gelişimi konusunda hiçbir bilgimiz yoktur.

Evrim hayvanları birtakım zihinsel yetilerle donatmışsa bile bunların kullanımını yalnızca ortaya çıkmalarını gerektiren durumlarla sınırlamış olmalıdır (y: evrimi bilinçli bir tasarımcı olarak gösteriyor)