Hayvan Zihni – Özet 19 – Mantık ve dil

Diğer türler üzerinde egemenlik kurmamızı sağlayan özellikler açısından insan kuşkusuz hayvanlar âleminin (bir olasılıkla bildiğimiz evcil kedilerin dışlında) en zeki yücesidir. İnsanlar tarih boyunca zihinse üstünlüklerini dil kullanma yeteneğinde ifadesini bulan belki de bu yetenek sayesinde var olan mantıklı düşünme kapasiteleri ile açıklamışlardır.

–    Gruplandırma

Özetle, kavramsal organizasyon yeteneği büyük bir olasılıkla doğal seçilim tarafından desteklenmiştir.

–    Mantıklı düşünce

Deniz aslanları x=y sonra y=z öğretildikten sonra x=z dizisini öğrenebildiler.

–    Konuşma dili

Oysa papağan sahiplerinin de çok iyi bildiği gibi bu kuşlar sevdikleri bir yiyeceğin adını öğrendikten sonra onu hep adıyla ister ve yerine veriler başka bir yiyeceği genellikle kabul etmezler.