Hayvan Zihni – Özet 20 – İşaret dilini anlamak

Yaranılanmış yüzücülerin yâda birbirlerinin su yüzünde kalmasına yardım ettiklerine dair anlatılan yunusların duygudaşlık kurma yeteneklerinin de olduğunu düşündürmektedir. Her iki varsayımı da kanıtlamaya yarayacak somut kanıtlar yoktur: doğuluştan gelen programlar bu davranışları açıklayabilir. Yunusların zihinsel yetileri konusunda bilinenler esas olarak dil öğretme deneylerine dayanmaktadır.

Her ne kadar sözcük dağarcıkları sınılır ise de –yaklaşık 35 sözcük- yunusların beş sözcükten oluşan cümleleri çözümleme konusunda yetenekleri dikkat çekicidir.

–    İşaret dilini kullanmak

–    Simgelere dayalı dil öğretimi