Hayvan Zihni – Özet 22 – İnsanlarda biliş

İlk kez Darwin tarafından öne sürülmüş olan bir görüşe göre, nasıl insan anatomisi ve fizyolojisi milyonlarca yıldır süregelen evrimsel sürecin bir parçasıysa insan zihni de aşamalı olarak gerçekleşen doğal seçilimin bir üründür.

Konuya ilişkin diğer bir bakış açısı ise insanlarla tüm diğer hayvanlar arasında bir tür farkı olduğu ve aradaki bilişsel uçurumun aşılmasının olanaksız olduğudur

Her buluş kendisinden sonrakileri kolaylaştır ve böylece yeni buluşların ortaya çıkması hızlanır

Primatların da basit dillere sahip oldukları ve kendilerine simgelere dayanan iletişim sistemlerini öğretilebileceği kanıtlanmıştır

–    İnsan nişi

İlk insanların avladıkları hayvanlar kadar iri ve hızlı olmamanın getirdiği olumsuzlukları yenebilmek için büyük bir olasılıkla düşünme ve planlama yeteneklerine sahio olmaları gerekmişti (y: !) bu ilk insanların çok büyük beyinleri vardı (homo sapken in yani günümü z insanınkinin yaklaşık yarısı kadar) ve bilindiği gibi hiçbir silah düşünceden daha güçlü değildir.