Hayvan Zihni – Özet 24 – konuşma anlam ve dilbilgisi

–    Dilin öğrenilmesi: konuşma anlam ve dilbilgisi

… Bu da bebeklerin duydukları sesleri insan dillerinde kullanılan tüm ünsüzlere göre çözümleme yeteneğine doğuştan sahip olduklarını göstermektedir. Yeni doğmuş bir bebeğin kendi anadilinde bulunmayan ünsüzleri ayırt edebilmesi bu ayrımların anne karnında öğrenildiği yolundaki görüşün doğru olmadığını göstermektedir

(y. yani bazı hayvanların yuva yapma, aldatma yâda sosyal ilişki yetenekleri gibi insanı diğer hayvanlardan ayıran düşünme kadar önemli dil konusu, doğuştan Allah tarafından insana verilen bir özelliktir Bkz Rahman suresi 3. 4. Ayetler:

3-4 – İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.
y)

tüm insanlar konuşmayı öğrenir ve bunu ödüllendirilme yada cezalandırma söz konusu olmadan yaparlar. Buna karşılık zihinsel açıdan çok daha kolay olan toplama ve çıkarma işlemleri çok ender olarak kendiliğinden öğrenilir ve öğrenilmeleri sürekli eğitim yüreklendirme ve yanlışların düzeltilmesini gerektirir. Bundan da anlaşılacağı üzere dilin öğrenilmesinde içgüdü ve programlanmış iğrenme rol oynarken diğer için aynı şey söylenemez.