Hayvan Zihni – Özet 25 – Dilbilgisi kuralları doğuştan öğrenilir

Dilin öğrenilmesinde doğuştan gelen programlamanın oynadığı rükün hece aşamasından çok ötesine geçtiğini artık biliyoruz. NOTAM Chomsky dilbilgisinin temel özelliklerinin doğuştan geldiğini ve insanların en azından sözdizimi ve sözcük çekimi gibi iki alternatif kalıbı öğrenmek için gerekli donanıma sahio olarak doğduklarını ileri sürmüştür. . araştırmalar en az bir “önceden sağlanmış” gramerin varlığını doğrular nitelikte sonuçlar vermiştir.

Kısacası dilbilgisi kuralları doğuştan öğrenilir ve bu insan türüne özgü bir özelliktir.

Bugün artık insan beyninde dil konusunda çok önemli görevler üstlenmiş iki bölge (borca ve vernikçe bölgeleri) bulunduğunu biliyoruz.

Sonuç olarak insan dilinin türe özgü bilişsel bir yetenek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dille ilgili her şey öğrenme kullanma ve sözcüklerin depolanma biçimi doğuştan gelme tekdir. Tek istisna belli bir dile özgü sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğrenilmesidir. Öyle görünüyor ki dil yüksek düzeyde bir entelektüel başarı değil de oval seçilimin olağanüstü ürünlerinden biridir. Diğer yandan her ne kadar dili insanlar icat etmiştir diyemesek de dilin son derece karmaşık ve detaylı düşünme planlama koordinasyon yeteneklerimizi kullanmamıza olanak verdiği açıktır. Büyük bir olasılıkla sadece bu fonksiyonlar yerine gelmesini sağlamak üzere evrimleşmiştir.