Hayvan Zihni – Özet 26 – Beyin zihin ve yaratıcılık

–    Eş seçimi

Rekabet yönteminde bir cins –genellikle erkekler- diğer cinsin aramaya programlandığı birey veya mutlaka bir eş seçmesini olanaklı kılacak bir konum elde etmek için rekabet eder.

37 farklı toplumdan alınan yanıtlar kadınların çeşitli kaynaklara sahip olan yani doğacak çocukların refah içinde yaşamasını sağlayabilecek erkekleri, erkeklerin de çekici yani sağlıklı çocuklar doğurabilecek kadınları tercih ettiğini göstermektedir. (y. Eş seçiminde sadece bu kriterler doğrultusunda hareket edildiğinde birçok hayvanın kriterleriyle paralel bir seçim yapılmış olur)

–    Beyin zihin ve yaratıcılık

Sol beyin sözel, sağ beyin resimseldir.

Zihinlerimizin bilinçaltında bağlantılar kurmayı sürdürdüğünü biliyoruz: bu yüzden çoğu zaman belirli bir sorun üzerinde bilinçli olarak kafa yormayı bıraktığımızda daha önce bulamadığımız çözümler bir anda aklımıza geliverir (Bkz yaratma cesareti, Rollo may)

Bunun yanı sıra insan davranışlarının birçoğunun emelde otomatik olduğunu ve bilinçaltında kaynaklandığını da gördük.

…(son cümle) o halde diğer türlere baktığımızda unutmamalıyız ki eğer doğal seçilim bize fırsat tanımamış olsaydı bugün biz de onlarla aynı yerde olabilirdik.