İçe Dönük Konuşmanın Gücü – Özet 04 – Olmasına izin verdikleriniz

13.    Size olduğu görülen şeylerin çoğu, sizden dolayı olur. Sizin yaptığınız, yönettiğiniz, etkilediğiniz veya olmasına izin verdiğiniz şeylerdir. / İçe dönük yönetim dizisi: / Başarı ve başarısızlığımız denetleyen beş adım: 1- Davranış: Her günün her saatin nasıl hareket ettiğimiz, ne yaptığımız op an ya da o gün yaptığımız her şeyde başarılı olup olmayacağımızı belirler. Bu adım en basit düzeydeki davranışı bile kapsar. 2- Duygular: yaptığınız bir eylem hakkında duygularınız, o eylemi nasıl yaptığınızı etkileyecektir. 3- Tutumlar: Bir eylem hakkında tutumumuz her ne ise, bu onunla ilgili ne hissettiğimizi etkileyecek, hislerimiz onunla ilgili davranışımızı belirleyecek ve sonuçta başarılı olup olmayacağımızı tayin edecektir. 4- İnançlar: inanç, bir şeyin gerçek olmasına ihtiyaç duymaz. Sadece onun gerçek olduğuna inanmamızı gerekli görür. O güçlü bir şeydir! Bu demektir ki hakikatin çoğu, her birimize göre gerçek olsun olmasın inanmaya başladığımız şeylere dayanır. 5- Programlama: Her şey bizim programlanmamızla başlar. Dış dünyadan kabul ettiklerimiz ya da kendimize verdiklerimiz, doğal bir neden sonuç zinciri dizisini başlattı; bu da bizi kendimizi başarılı bir şekilde yönetmeye ya da kendimizi kaynaklarımızı geleceğimizi başarısız bir şekilde kötü yönetmeye yönlendirmemeli. / Programlama inançları oluşturur. İnançlar tutumları oluşturur. Tutumlar duyguları oluşturur. Duygular eylemleri belirler. Eylemler sonuçları doğurur. (s.46-53)
14.    İçe dönük konuşmanın beş seviyesi: İçe dönük konuşma, eski olumsuz programlamayı silerek ve yerine bilinçli, olumlu, yeni yönergeler koyarak geçersiz kılmanın bir yoludur. İçe dönük konuşma, hayatlarımızı pasif kabullenmeden çok, aktif niyetle yaşamanın pratik bir yoludur. 1. Seviye içe dönük konuşma, olumsuz kabullenme (… Yapamam) Çok zararlı: Eski enerjim kalmadı, bunu asla yapamam, kilo verebileceğimi sanmıyorum, bugün günümde değişim. 2. Seviye içe dönük konuşma, kabullenme ve değişmeye ihtiyaç duyma (… Yapmaya ihtiyacım var… Yapmalıyım) bizim zararımızadır, çünkü sorunu kabullenmiştir ama çözüm getirmez: daha düzenli olmaya gerçekten ihtiyacım var dediğinizde aslında ne söylüyorsunuz? Daha düzenli olmaya gerçekten ihtiyacım var… Ama değilim! 3. Seviye içe dönük konuşma, değişme kararı (“Ben asla. Ben artık…”) Faydalıdır. Bu seviyede değişme ihtiyacını kabullenirsiniz, ama aynı azmanda değişiklik yeni olmuş gibi bu konuda bir şey yapma kararı da alır ve kararı “şimdiki zaman” da ifade edersiniz: Hiç sigara içmiyorum. İşte insanlarla temaslarımda artık sorun çıkmıyor. Yemem gerekenden fazlasını yemiyorum. Trafikte moralim bozulmuyor. 4. Seviye içe dönük konuşma, Daha iyi siz (“Ben… im.”) En etkilisidir. Ben programlıyım ve hayatımın kontrolünü elimde tutuyorum. Ben hep kazanırım. Ben sağlıklıyım, enerjiğim, coşkuluyum ve varım! Şimdi hiçbir şey beni durduramaz. Kendimi seviyorum. (s.54-60)