İçe Dönük Konuşmanın Gücü – Özet 09 – hepimiz yönetimdeyiz

Hepimiz ya kendimizin, ya ailemizin ya da bir ekibin yönetimindeyiz. Gerçek liderler kendi benliklerini sıkı bir şekilde kontrol altında tutarlar, eylenmeleri duyuları, tutumları ve perspektiflerine hükmederler. İyi yönetici olmanın ikinci kısmı, başkalarının nitelik ve becerilerinin nasıl geliştirileceğini bilmektedir. Burada hem kendiniz hem de üzerine etki sahibi olabileceğiniz insanlar için “yapamamaları “yapabilirimle kendinden emin özgüvenle değiştirmeye başlayın. Çocukların olumlu içe dönük konuşmayı doğal olarak ana babalarından daha kolay kabul etmeleri beni daima etkilemiştir. Eğer bir çocuk kendisinin olumlu olmaktan uzak bir resmine sahipse bu resme en çok benzeyen arkadaşları seçecektir. Bunlar yanlış türde arkadaşlar olsa bile.
Basit kelimeler önemli sonuçlar doğurabilir. Tekrar edilen zihinsel kelimeler, önemli duygusal, davranışsal ve tutumsa değişikliklere sebebiyet verebilir. Hedeflere ulaşmak istiyorsanız: iyi hedefler belirlemek, başarmak için bulduğum en iyi yollardan biridir. Kendinize farkında olmadan olumsuz hedefler de belirleyebilirsiniz. Örneğin sürekli işinizi sevmediğinizi söylerseniz, muhtemelen sevmeyeceksiniz. Bireyi görmek istediğimiz şekilde görmek bizim tercihimizdir. Bardağa dolu tarafından bakmayı bilmek gereklidir. Bardağa boş tarafından bakıp olumsuz kısımlara odaklanınca, geri kalan olumlu gerçekliklerin de bir faydası kalmaz ve sanki tamamen olumsuz bir durumdaymışız hissi uyanabilir. Bazen gerçek dünya dakik gerçeklikleri değiştiremeyiz irademizle ancak bu gerçeklikleri zihnimizin nasıl algılayacağını pek tabi kontrol edebiliriz.
Alışkanlıkları, şartlandığımız şeyleri doğal davranış tarzımız olana kadar tekrarlayarak ediniriz. Bunlar doğal değildir. Bu alışkanlıkların hiçbiriyle doğmadık. Alışkanlık değiştiren içe dönük konuşma açık seçiktir. Sizin eski alışkanlığınızı arkanızda bırakacak şekilde davranan ve hareket eden yeni bir resminizi yaparken eski alışkanlığı kabul etmeyi veya esneklik göstermeyi reddeder. Bilinçaltınıza yeni bir direktif vermek istediğiniz zaman “ben kilo vereceğim” demezsiniz. “yapacağım” dediğiniz zaman gerçekte kontrol merkezinize ne anlatıyorsunuz? “yarın daha sonra, başka bir zaman, gelecekte kilo vereceğim”. Ama çul anda beni olduğum gibi muhafaza et ve yarın asla gelmez.