İnsan Kaynakları Sosyal Medya Stratejisi

Öncelikle iş hedefleri belirlenmeli

Gerekirse / varsa strateji departmanından yardım alınmalı

İK olarak öncelikli hedefler neler?

daha fazla sayıda başvuru almak mı, 

daha nitelikli başvuru almak mı

iş gücü sirkülasyon oranını azaltmak mı

şirket / marka imajını çalışanlar nezdinde iyileştirmek / değiştirmek mi

 

bunlar belirlendikten sonra bu amaçları gerçekleştirebilecek bir İK dijital stratejisi oluşturulmalı

 

dijital strateji kapsamında web sitesi, işe alım siteleri, iç ERP sistemleri ile entegrasyon, online başvuru kabul sistemleri, işe alım ve mevcut çalışanlar ile ilgili konular vb. düşünülebilir

bu kapsamda dijital strateji altında bir konu da İK sosyal medya stratejisi olacaktır

 

İK da sosyal medya stratejisi olarak öncelikle bulunmak istenen kanallar, daha önce belirlenen amaçlar doğrultusunda netleştirilebilir

İK olarak bir facebook sayfası, twitter hesabı ya da Linkedin varlığı isteniyorsa bunlara uygun bütçe ve iş gücü ayrımı yapılmalı

Her kanalın kendine özgü dinamikleri olduğu hesaba katılmalı

Facebook üzerinden genel olarak yeni mezun ya da okuyan üniversitelilere şirket konumlama anlamında seslenilebilecek iken tüm ilanları buradan yayınlamak uygun olmaz

Ancak tüm ilanları tek tek yayınlayan ayrı bir Twitter hesabı uygun olabilir

Linkedin de ise şirket bilgilerinin güncel olması, mevcut çalışanlarının bilgilerinin isabetli olması, varsa isteniyorsa Linkedin grubunun kurulup güncelliğinin sağlanması, gerekli linkedin reklamları girilmesi, aday arama konusunda linkedin uygun paketlerinin İK tarafından alınıp kullanılması düşünülebilir