Kurum Çalışanlarının Yanlış Kullanımda Kurumun Uğrayacağı Zararlar Ve Önlemler

Sosyal medyada kurum için zarar getirebilecek çeşitli içerik tipleri vardır. 

Kurum imajını zedeleyen içerikler, hatalı üretim vb, 

tedarikçilerle / tüketicilerle olan ilişkiyi zedeleyen konular, 

rekabet şartlarında firma adına dezavantaj oluşturan durumlar, 

gizliliğin ihlali ve ticari sırların ifşası vb

Sektörü, yaptığı işin hassasiyeti (ör: güvenlik, askeri vb) yüksek ise çalışanlar işe başlamadan iş sözleşmesinde sosyal medya ve paylaşımlarla ilgili ayrı maddeler ekleyebilir

Daha önce bahsedilen bir sosyal medya kılavuzunun yayınlanması ve zaman zaman çalışanları sosyal medya konusunda bilgilendirici notların (ör: sürekli değişen gizlilik ayarları)  paylaşılması faydalı olabilir

Çalışanların sadece şirket nezdinde değil hukuksal olarak suç sayılan fiiller işleyebileceği de hatırda tutulmalı. Ör: Halka açık bir şirketin çeyrek raporlarıyla ilgili bilgilerin önceden forumlarda yayınlanması vb