Kurumun Ve Çalışanların, Sosyal Medya Kullanımı Konusunda Bilgilendirici Ve Bilinçlendirici Eğitimleri Nasıl Olmalıdır?

Daha önce bahsedilen sosyal medya kılavuzu, işe alımlarda sosyal medya ile ilgili bilgilendirmeler, eposta yoluyla ara ara yapılan bilgilendirmeler faydalı olabilir.

Diğer taraftan şirketteki ilgili çalışanlar, ajans ya da farklı uzmanlar tarafından zaman zaman seminer / eğitimler düzenlenebilir.

Burada tonu ve yaklaşımı çok iyi ayarlamak gerekir zira çalışanlar kendilerini bir baskı altında hissetmemelidir. Bu eğitimlerin ve bilgilendirmelerin onların da güvenlik, gizlilik gibi faydalarına olacağını net şekilde ortaya koymak gereklidir.