Mobil pazarlama için anlık davranışsal yaklaşım

Time Pressure: Behavioral Science Considerations for Mobile Marketing