MSN de Türkiye’ de ele geçirdiği ezici çoğunluktaki hotmail kullanıcılarının kaymağını yemeye devam ediyor. Kadın portali açmış. Aylık heralde bir milyon ziyaretçiden açmışlardır dükkanı.

MSN Kadın