puslu

Bilkent MSSF binası ve arkasında hafif puslu Ankara.