Sorularla Evrim

Evrim ile ilgili yeni ve ilginç bir site. Zamanla elbet daha fazla içerik gelecektir ama şimdiden içeriğindeki yazı sayısı yeterli bilgilendirme açısından.

Tarlaya atılan bir buğday tanesinin sekiz-dokuz ayda olgunluğa
ulaşması, göz önündeki bir yumurtadan 21 günde bir civcivin çıkması,
tek hücreden ibaret bir yaratık olarak varlık âlemine ayak basan
insanın zaman nehrinde belirli bir olgunluğa ulaşması, düşünenlerin
âlemini, geçmişte olduğu gibi şimdi de meşgul etmektedir. Yani müşahede
edilen ve tekâmül (belirli bir nev’in kendi içinde olgunluğa ulaşması)
kanununa tâbi tutulan bu değişikliklerin sırrı nedir? Geçmişten
günümüze bu farklılaşmaların hududu ne olmuştur? Yoksa bütün mevcudat
sınırsız ve tamamen tesadüfi bir değişikliğe mi maruz kalmıştır? Yani
bir tavuk kümesi bile belirli bir maksat ve gayeye göre plânlanıp inşa
edilirken, âlemdeki bütün varlıkların gerek kendi bünyelerinde gerekse
çevreleriyle kendileri arasında görülen mükemmel düzen ve ölçülü
yapılışları, bir tavuk kümesinin dahi ortaya çıkmasında iş gördüğü
kabul edilmeyen tesadüf ve şuursuz tabiatın eseri midir?

Evrim