Sosyal Medya Hedef Kanal Analizi

FB ve TW kitlelerin farklı olduğunu ve farklı içeriklere tepki verdiğini, markalardan farklı beklentilerde olduğunu hatırlatalım.

İş ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen faaliyet gösterilecek sosyal mecra dinamiklerinin de dikkate alınması ve analiz edilmesi faydalı olur.

Söz gelimi Facebook’ da farklı hedef kitlelere ulaşmak mümkünken, Linkedin de genç hedef kitleye ulaşmak mümkün olmayabilir. Ancak Linkedin’ de profesyonel kitleye Facebook ya da Twitter’ a kıyasla çok daha etkin ulaşmak mümkün olabilir.

Bazı hedef kitleler de farklı sosyal medya kanallarında faaliyet gösterebilmektedir. Bunlar için de farklı kanallarda paralel ama mümkünse bazı alanlarda farklılaşan iletişim yapmak faydalı olabilir.