Sosyal medya iletişimi markalar için neden vazgeçilmez?

Sosyal medya, markaların birer insan, birer arkadaş gibi tüketici ile iletişime geçmesine olanak veriyor. Bunu hem çok etkin bir şekilde, hem hızlı/anlık olarak gerçekleştiriyor. Tüketicilerin markayı televizyondan izlediği ya da billboardlarda gördüğü gibi uzak bir olgu gibi değil, kendine daha yakın görmesini de yine sosyal medya sağlıyor. Bu yönüyle sosyal medya markaların, müşterilerle bire-bir samimiyet kurduğu bir platform özelliği taşıyor.

Ancak sosyal medyanın marka için ne denli yarar sağlayacağı nasıl kullanıldığı ile ilgili. Doğru ve planlı bir iletişim stratejisi markaları avantajlı hale getirebilir. Tüketici nezdinde özel bir yer edinmek, markalar için sadık müşteri, dolayısıyla daha fazla satış demek. Diğer yandan bu iletişimin derli toplu sürdürülememesi ise marka imajını olumsuz yönde etkileyebilir.

Sosyal medya iletişimini başarılı yürütmek marka için olmazsa olmaz bir süreç. Çünkü siz marka olarak ürünlerinizde veya reklamlarınızda başarılı olsanız dahi sosyal medyada adınızdan olumlu anlamda söz ettiremiyorsanız veya belki olumsuz havanın önüne geçemiyorsanız çalışmalarınız zarar görebilir. Sosyal medya, kullanıcılarının, karar verme süreçlerinde bire-bir etkili olması yönüyle kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir mecra.

via Wise TV