Sosyal medya iletişiminin günümüzde kurumlara sağladığı faydalar nelerdir?

Sosyal medya iletişimi olmazsa olmaz olarak tanımlayabileceğimiz bir alan. Şirketler burada varolmamayı seçebilir, aktif iletişim yapmayabilir ancak burada kendisi hakkında birilerinin konuşacağını bilmeli. En azından hakkında konuşulanları takip edebiliyor olmalı. Sosyal medya iletişimin günümüzde kurumlara sağladığı en büyük faydaların başında tüketici ile birebir ve çok hızlı, bütçe efektif şekilde iletişime geçebiliyor olmaları gelir. Bunun olumlu ve derinlemesine etkileşim anlamında avantajları olduğu gibi şikayet yönetimi ve tüketicilerin rahatsızlıklarını direk hızlı ve herkese açık şekilde markaya iletmeleri gibi dezavantajları da vardır. Tüm bu süreçler doğru yönetildiği müddetçe marka için başta olumsuz başlayan durumlar bile olumlu hale getirilebilir. Hatta tüketiciler arasından markanın azimli savunucuları marka avukatları çıkarılabilir.