Sosyal Medya; pazarlama, arge, halkla ilişkiler ve İK’ da neler değiştirdi?

Bir öğrenci kardeşimizin sorularına verdiğim kısa cevaplardan:

 

1) Firmalar neden sosyal medyada bulunmalı? 

Firmalar tüketiciler neredeyse orada bulunmalı. Şu anda Türkiye de 30 milyondan fazla Facebook kullanıcısı ve 10 milyona dogru hızla artan Twitter kullanıcısı var. Dolayısıyla firmaların sosyal medyada bulunmasından ziyade nasıl bulunmaları gerektiği bir soru. Sosyal medyada bir marka inşaa etmek, direk eticaret faaliyetlerinde bulunmak, şikayet takibi yapmak gibi birçok aktivitede bulunabilirler.

 

2) Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal ağlarda firmaları kalıcı hale getirmek için ne gibi stratejiler geliştirmek gerekli?  

Firmayı sosyal medyada kalıcı hale getirmek için uzun vadeli stratejik planlar yapmalı ve bu iş için yeterli bütçe ayrılmalı. Bu işin önem derecesi baştan belli olmalı. Konuyla ilgili DRI – direk sorumlulular atanmalı. Yönetim nezdinde sosyal medyanın önemli bir iş oldugu anlasıldıktan sonra bu adımlarla ilerlemeli.

 

3) Sosyal Medya; pazarlama, arge, halkla ilişkiler ve İK’ da neler değiştirdi?

Sosyal medyayı farklı kanalların yerine koymak yerine onların güçlü ve etkin bir tamamlayıcısı olarak görmek daha mantıklı olacaktır. Diğer taraftan daha önce yapılagelen işlerin sosyal medya aracılığıyla çok farklı ve daha iyi verimlilikle yapılabileceğini de unutmamak gerek. Örneğin pazarlama anlamında önceden tüketicilere dışarıdan bir mesaj iletmek yerine sosyal medya ile “marka avukatları” oluşturabilir ve markanızı tüketici diliyle pazarlayabilirsiniz. Ar-ge anlamında daha önce yüksek yatırımlarla yapılabilen fikir geliştirmelerini, sosyal medyada crowd sourcing yöntemiyle çok daha hızlı, ucuz ve küresel çapta gerçekleştirebilirsiniz. Halkla ilişkiler ve şikayet yönetimi için internet çok önemli bir araç. Firmaların tüketicilere fiyat etkin ve çabuk şekilde ulaşma imkanı oluyor. Ancak sosyal medyada kontrol edilmeyen tüketici şikayetleri de önemli bir sorun haline gelebilir. Firmaların buna lüks olarak değil yapılması gereken standart bir görev olarak yaklaşmaları elzem. İK açısında ise günümüzde işe alımların yarısından çoğunda adaylar internetten sorgulanıyor, sosyal medya geçmişleri taranıyor. İKcılar açısından da artık referanslar Linkedin gibi platformlarda çok daha hızlı kolay, güvenilir ve açık verildiğinden zaman kazanılıyor. Hem adaylar hem de pozisyon için arayışta olanlar için benzer fırsatlar/CV ler bulmak çok daha kolay hale geliyor.