Sosyal medya pazarlamasının gücü nerede yatıyor?

Türkiye’deki facebook, twitter ve benzeri sosyal mecraların kullanım istatistiklerine bakarak diyebiliriz ki markaların hedef kitlesinin neredeyse tamamı sosyal medyada. Sosyal mecralar şu anda markaların hedef kitleye ulaşma noktasında doğru adres. Bu yönüyle sosyal pazarlama kritik önem kazanıyor.
Sosyal medya pazarlamasının gücü, bu pazarlama yöntemini nasıl uyguladığınızla ilgili. Bire bir interaktif ilişki kurulan internet kullanıcıları açıkçası markaya çok şey katabilir. Ağızdan ağza pazarlamayı da tetikleyen sosyal medya, sadık müşteri kitlesini yakalamanın önünü açıyor.
Sosyal medyada pazarlama, markaların bilinçli olarak uygulaması gereken bir yöntem. Yapmış olmak için değil, süreçleri dikkatli şekilde planlayarak, hedefler koyarak yapılan pazarlama uygulamaları kullanıcı nezdinde fark oluşturabilme ve markanın mesajını geniş kitlelere etkili biçimde ulaştırabilme potansiyeline sahip.
Sosyal medyanın gücünü ortaya çıkarmak için temel faktörleri göz ardı etmemek gerekiyor. Bunlar; hedef kitlenin belirlenmesi, sektöre özgü durumlar, uygulanacak sosyal medya politikası, rakiplerin analiz edilmesi, müşterilerin beklentileri ve paylaşılacak içeriğin doğru belirlenmesidir. Tüm bu değişkenler başarılı bir şekilde belirlenirse sosyal medyanın gücü ve etkisi kendini gösterecektir.