Sosyal medya stratejilerini markalar nasıl çiziyor, bu konuda nasıl ilerlemeliler, doğrular, yanlışlar neler?

Sosyal medya stratejisi, dijital pazarlama stratejisinin bir alt kümesidir. Dijital pazarlama da 360 derece pazarlama stratejisinin bir alt kümesi ve tamamlayıcısıdr. Pazarlama stratejisi ise markanın / şirketin genel iş ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan bir çalışmadır. Bu bağlamda sosyal medya stratejisinin daha genel konularla sürekli bağlantıda olduğundan emin olmak gerekir. Bu bizi taktiksel ya da reaktif sosyal medya stratejisi oluşturmaktan kurtaracaktır. Bu tarz kısa vadeli ve tepkisel bir strateji daha doğrusu taktiksel bir çalışma ise yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Bunun yerine gerçekten diğer hedefler ile örtüşen ya da mümkün oldukça paralellik gösteren bir sosyal medya stratejisi tanımlamak yerinde olur. Markanın gereksinimi bilinirlik artırmak, etkileşime geçmek, kaliteli tüketici kitlesi edinmek, aynı kitlede tüketimi artırmak, arkadaş daveti ve kulaktan kulağa pazarlama ile organik olarak yeni kitlelere ulaşmak, satışları tetiklemek vs olabilir. Tüm bunlar doğrultusunda izlenmesi gereken stratejiler belirlendikten sonra buna uygun taktik detaylar belirlenebilir. Önemli olan ise her hareketin hedeflere az yada çok yapacağı katkılardır.