Sosyal medyada kurumsal hedeflerin belirlenmesi

Kurumsal faaliyetlerin temel amaçlarının başında sürdürülebilir büyüme ve karlılık gelmektedir. 

Bu amaçlara ulaşmak için çeşitli faaliyetlerde bulunulur, bunlardan biri de pazarlama faaliyetleridir.

Bu bağlamda pazarlama faaliyetleri altında dijital pazarlama stratejisi, bunun da alt kırılımı olarak sosyal medya stratejileri kendisine yer edinmektedir.

Sosyal medya stratejilerinde mecranın kendi dinamikleri düşünülerek KPI bazlı hedefler koyulabilmekle birlikte yine de projenin ve sosyal medya faaliyetlerinin esas amacının bir şekilde şirket hedeflerine hizmet etmesi gerektiği düşünülmelidir.

Sosyal medya faaliyetlerinin direk olarak şirketin satışları, büyümesi ve karlılığı üzerine olan etkilerinin ispatlanması konusunda henüz çok az veri olmakla birlikte, araştırmalar sosyal medyadaki faaliyetlerin tüketici davranışlarını etkilemede çok etkili olduğunu göstermektedir.

Bu anlamda kurumsal hedeflerin birer alt kümesi olarak sosyal medya stratejileri kurgulanırken bu büyük resmin bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

Herhangi bir faaliyetin direk ya da dolaylı olarak şirkete fayda sağlaması beklenirken, mecranın kendi dinamikleri içerisinde de başarılı kampanyalar geliştirmek için KPI ve optimizasyon bazlı çalışmalar da yapmak gerekir.

Kurumsal hedefler doğrultusunda bilinirlik sağlamak, marka imajını güçlendirmek, şikayet yönetimi sağlamak, hizmet kalitesini artırmak gibi çeşitli iş ihtiyaçları doğrultusunda sosyal medya stratejisi çizilebilir.

Sosyal medya stratejisinde bu amaçlar doğrultusunda fan/takip kazanımı, düzenli etkileşim ve iletişim sağlamak, tüketici şikayetlerine sosyal medya üzerinden cevap vermek gibi kapsamlar belirlenebilir.