Sosyal Medyanın Motivasyona ve Performansa Etkisi

SM daki temel insan psikolojindeki motivasyonları arasında bilinirlik, övgü alma gibi duygular önem taşır.

Bu anlamda kurumlar da çalışan motivasyonu için SM ı kullanabilir

Örneğin kurumiçi bir spor turnuvasıyla ilgili SM üzerinden paylaşımlar yapılabilir ve çalışanlar onore edilebilir.

Daha önce de belirtildiği gibi kurum içi SM kılavuz, bilgilendirme gibi çalışmaların çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilemesine fırsat verilmemelidir.