Teknolojik, Kültürel ve Sosyolojik Değişiklikler ve sosyal medya

Teknolojik gelişmeler, özellikle internete bağlanabilen cihazların ve internet erişiminin ucuzlaması sosyal medyanın yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadı, oynamaya devam ediyor.

Kültürel anlamda da eskiden dışarıya daha kapalı olan toplumlar ve bireyler artık daha fazla şeffafleşmeye ve daha fazla paylaşımcı olmaya başladılar.

Sosyolojik bir bakış açısıyla eskiden de paylaşımcı olan bireyler, artan iş yoğunluğu, büyük şehir şartları ve artan kontak sayısıyla iletişimde kalabilmek için fiziksel ortamlar bulamayınca otomatikman sosyal ilişkilerini daha pratik olan sosyal medyaya kaydırdı.