toprak

Pek de verimli diyemeyeceğimiz Ankara toprağı.