Viralite ve kaliteli içerik arasındaki denge

İçerikler oluşturulurken bir denge içerisinde olmaya çalışmak gerekiyor.

Çok fazla viraliteye sahip bir içerik çok komik, eğlenceli ya da ilginç olabilir ancak markaya her hangi bir faydası olmayabilir, klasik örnek olarak merka sayfasında kedi fotoğrafları paylaşmak bol miktarda beğeni getirebilir ancak markaya faydası sınırlı kalabilir hatta zarar da verebilir.

Diğer tarafından marka faydası çok göz önünde tutularak hazırlanmış bir içerik de takipçiler tarafından itici olarak algılanabilir ve yeterli seviyede yayılamayabilir.

Bu tarz zorlayıcı bir içeriği medya desteği ile yaymaya çalışmak da son derece yüksek birim maliyetler oluşturabilir.

Bu anlamda medya desteği için kafa yormak yerine bazen daha kaliteli ve yayılabilir içerik nasıl oluşturulabilir, bunu düşünmek de faydalı olabilir.

Dolayısıyla viralite ve kaliteli içerik yani markaya faydası olan içerik arasında bir denge gözetilmelidir.

Yine paylaşılmak zorunda olan, görece daha sıkıcı marka içeriklerini daha çok gösterebilmek için Facebook Edgerank algoritması açısından ara ara çok anlamdırılamasa da viralitesi yüksek içerikler girmek faydalı olacaktır.