Yaratma Cesareti – Özet 03 – Geleceği kavrayamamak

6.    Eugen minkowski ye göre geleceği kavrayamamak ve gelecekte yaşayamamak psikolojik sağlıksızlığın birçok biçiminin ve depresyonların ana koşuldur… Geçmişin hatırlanması geleceğe ilişkin kararlarımıza bağlıdır (s.12)
7.    Nevroz (acı çekme) bir dünyaya uyum sağlamanın yaratıcı bir yoludur. Psikoterapinin amacı nevrozun içindeki yapıcı gizilgüçleri ortaya çıkarmaktır (s.14)  * Nevroz: toplumsal tavır ve davranışları tutuklayan ve kişide ruhen hasta olduğu bilinciyle birlikte bulunan tinsel bir hastalıktır. (viki)
8.    …birçok durumda kişi bir başkası tarafından kabul edildiği takdirde kendi varlığını otomatik bir şekilde yaşayabiliyormuş gibi düşünülüyor. Bu durum “ilişki terapisi” nin yüzeysel biçimlerindeki temel bir hatadır. “seni seversem ve kabul edersem tüm gereksinimden karşılanacak “tavra hayatta ver terapide aşırı edilginliğe ve kişinin kendi varoluşunun sorumluluğunu hiç almamasına rahatlıkla neden olabilir. (s.14)
9.    Ölümle (insanın kendi varlığının hiçbir yankısını bulamadığı bir dünyayla) yüz yüze gelebilme yetisi cesareti gelişmenin önkoşuludur. İnsanın kendi bilincine varmasının ve kendisini bulmasının önkoşulu. (s.15)
10.    Terapistin görevi hastanın sadece farkına varmasına yardımcı olmak değil daha önemlisi farkındalığını bilince dönüştürmesine yardımcı olmaktır. (s.16)
11.    Her çağ kendi tinsellik tasarısını kendisi için yeniden bulmalıdır. Modern çağda tinsel tasarı için en etkin metaforlardan biri sanattır (s.17 ) * Tinsel: Özdek, bilinçten bağımsız olarak var olan her şey. Bilincin dışında ve ondan bağımmışız olarak var olan her şey özdek’tir. Bu anlamda özdek, Nesnel gerçek (Objektif realite) olarak tanımlanır. (viki)